Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Śląsk

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk jest prowadzony przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. , która została wyłoniona przez Komisję Europejską do otrzymania dotacji na prowadzenie Punktu. 

Nasz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk w Gliwicach działa dla Państwa od stycznia 2013 r. Staramy się zapewnić mieszkańcom regionu odpowiedzi na pytania dotyczące instytucji UE, jej ustawodawstwa, polityk Zapewniamy bezpłatny dostępu do informacji, pobudzamy dyskusje na tematy związane z Unią Europejską. Szeroko informujemy o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie z projektów funduszy unijnych. PIEED Gliwice organizuje debaty z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego, a także różnego rodzaju szkolenia, warsztaty i konkursy dla dzieci i młodzieży o tematyce Unii Europejskiej.

GAPR sp. z o.o. realizuje podobne projekty już od 1994 r, dotyczyły one dziedzin życia gospodarczego i miały różny zasięg od regionalnego po projekty międzynarodowe. PIEED prowadzony przez GAPR sp. z o.o. ma poszerzać zakres przekazywanych już wcześniej informacji i wspierać rzetelne informowanie o tematach związanych z integracja europejską a także kreować postawy sprzyjające świadomemu i aktywnemu obywatelstwu europejskiemu.

Zarządzanie migracjami - pierwsze efekty

18.10.2016

Widzimy pierwsze efekty naszego nowego podejścia do zarządzania migracjami wspólnie z państwami trzecimi, będącymi krajami pochodzenia albo tranzytowymi – ocenia Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federica Mogherini. Komisja Europejska opublikowała pierwsze raporty, które podsumowują m.in. współpracę z pięcioma krajami Afryki uznanymi za priorytetowe.

KE zaprezentowała pierwsze podsumowanie dotyczące postępów w realizacji Ram Partnerstwa z krajami trzecimi, aby wspólnie bardziej efektywnie zarządzać migracjami. Cztery miesiące po tym jak Komisja zaproponowała nowe ramy Europejskiego Programu w zakresie Migracji i uzyskała poparcie czerwcowej Rady Europejskiej, ruszyło nowe partnerskie podejście do współpracy z krajami pochodzenia migrantów oraz państwami tranzytowymi.

Ramy partnerstwa to podejście pozwalające na pogłębienie współpracy z krajami pochodzenia, tranzytu oraz docelowymi. Celem jest zmobilizowanie oraz ukierunkowanie wszystkich możliwości i narzędzi dostępnych na poziomie europejskim jak i krajowym do lepszego zarządzania migracjami. Chodzi również o zajęcie się podstawowymi przyczynami niekontrolowanych migracji. Pięć krajów afrykańskich: Niger, Nigeria, Senegal, Mali i Etiopia zostało uznanych za priorytetowe i to na nie zostały ukierunkowane pierwsze formy współpracy.