Szybciej z Warszawy do Lublina

17.02.2017

Dzięki modernizacji z funduszy unijnych linii kolejowej Warszawa-Lublin czas przejazdu pomiędzy dwoma miastami skróci się o 45 minut. Realizacja tego projektu ma również na celu odciążenie zakorkowanych przedmieść Warszawy, zachęcając mieszkańców miasta do przesiadania się z samochodów do nowoczesnej i szybkiej komunikacji podmiejskiej i miejskiej, aby zwiększyć jakość życia w mieście.

Linia kolejowa łącząca Warszawę z Kijowem, na odcinku Otwock-Lublin, zostanie objęta zasadniczymi pracami modernizacyjnymi finansowanymi z Funduszu Spójności.

"Modernizacja zwiększy bezpieczeństwo dla wszystkich podróżnych i skróci czas podróży. Spodziewam się, że ta inwestycja będzie miała pozytywny i konkretny wpływ na rozwój i wzrost gospodarczy regionów, przez które przebiega linia kolejowa, zwłaszcza w województwie lubelskim", oświadczyła komisarz do polityki regionalnej Corina Creţu.

750,5 milionów euro (obecnie 3,2 miliarda złotych) pomoże zbudować lub wyremontować 15 wiaduktów i tuneli oraz zwiększyć przepustowość linii na 150 kilometrowym odcinku między Otwockiem a Lublinem poprzez budowę dodatkowych torów. Zostanie wprowadzony nowoczesny system sygnalizacji, a niebezpieczne przejazdy będą usunięte.

Więcej informacji o Europejskich Funduszach Strukturalnych i Inwestycyjnych (ESIF) w Polsce jest dostępnych tutaj oraz na platformie Open Data.