Komisja europejska stanowczo reaguje na niekonstytucyjne zmiany w polskim prawie.

28.07.2017

"Najwyższy czas, by przywrócić niezależność Trybunału Konstytucyjnego oraz wycofać przepisy reformujące sądownictwo bądź dostosować je do Konstytucji RP oraz europejskich standardów w zakresie niezależności sądownictwa.

Chcemy rozwiązać te problemy wspólnie i w konstruktywny sposób. Komisja pozostaje otwarta na dialog z polskimi władzami i z zadowoleniem przyjmie wszelkie kroki mające na celu zmianę przywołanych przepisów zgodnie z wystosowanymi przez Komisję zaleceniami" - mówił dziś pierwszy wiceprzewodniczący #KE Frans Timmermans.

Komisja Europejska uzasadniła swoje poważne zastrzeżenia dotyczące planowanej reformy sądownictwa w Polsce w zaleceniu w sprawie praworządności skierowanym do polskich władz. Strona polska ma miesiąc na rozwiązanie zaistniałych problemów.

Pełen zapis konferencji pierwszego wiceprzewodniczącego #KE tutaj -> bit.ly/2uZvayQ

https://www.facebook.com/komisjaeuropejska/videos/...


Więcej informacji na naszej stronie -> bit.ly/TimmermansSądy
#KE #UE #Sądownictwo #Praworządność #RuleOfLaw #Timmermans