Integracja i włączanie w edukacji

12.10.2017

Szeroko rozumiana inkluzja oraz wyzwania i szanse dla edukacji, jakie się z nią wiążą, były głównymi tematami konferencji zorganizowanej 4 października przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej, Dolnośląską Szkołę Wyższą oraz Szkołę Podstawową nr 90 im. St. Tołpy we Wrocławiu. Wydarzenie skierowane było do nauczycieli i wychowawców.

 

Inclusion conferenceUczestników spotkania powitali prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych i dr Urszula Dzikiewicz-Gazda, prodziekan do spraw studenckich. Konferencja rozpoczęła się wykładem plenarnym, który wygłosiła prof. Maria Czerepaniak-Walczak z Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykład zatytułowany Kultura szkoły jako środek i ośrodek poszanowania prawa do edukacji był wprowadzeniem do głównego tematu konferencji: inkluzji.

Międzynarodowi goście z Włoch, Hiszpanii i Rumunii, uczestnicy projektu Art and Emotions, który koordynuje SP nr 90 w ramach program Erasmus+, zaprezentowali doświadczenia wprowadzania nauczania inkluzyjnego w swoich szkołach. Program Erasmus+ i możliwość realizacji w jego ramach projektów związanych z wdrażaniem inkluzji w szkołach został szerzej przedstawiony uczestnikom podczas wystąpienia Dagny Lewandowskiej z Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej.


W drugiej części konferencji, ponad 70 osób wzięło udział w dwóch rundach aktywizujących warsztatów przygotowanych i poprowadzonych przez doświadczonych praktyków:

Inclusion conference

  • Ewę Stoecker: Przeciwdziałanie wykluczeniu. Klasowa i szkolna różnorodność jako wyzwanie;
  • Agnieszkę Kossowską: Wychowanie do nauczania włączającego;
  • Ewę Granat: Edukacja inkluzyjna dziecka niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej a integracja społeczna;
  • Kamilę Prociów: Nie oceniaj Książki po okładce - Żywa Biblioteka w szkole;
  • Gracię Sonię Jimenez Vega- The TEI program („peer tutoring”) in Spanish education.

Inclusion conferencePodczas konferencji na stoisku Komisji Europejskiej nauczyciele mogli zapoznać się z ofertą publikacji dotyczących programu Erasmus+, niedyskryminacji oraz eduka

cji na tematy europejskie, a także dowiedzieć się o lekcjach europejskich prowadzonych w Domu Europy.

Materiały:

  • Ulotka konferencyjna,
  • Opis warsztatów.
  • Wykład prof. Czerepaniak-Walczak na kanale You Tube.