Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Śląsk

Europe Direct na Śląsku

W województwie śląskim znajdują się 3 Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej „Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w latach 2013 – 2017”:

  • PIEED – Śląsk
  • PIEED – Katowice
  • PIEED – Bielsko – Biała

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk rozpoczął swoją działalność w styczniu 2013 r. Celem Punktu jest zapewnienie mieszkańcom regionu bezpłatnego dostępu do informacji, pobudzanie dyskusji na tematy związane z Unią Europejską, odpowiedzi na pytania dotyczące instytucji UE, jej ustawodawstwa, polityk oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie z projektów funduszy unijnych.
W ramach Punktu organizowane są debaty z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego, a także różnego rodzaju szkolenia, warsztaty i konkursy dla dzieci i młodzieży o tematyce Unii Europejskiej.

Instytucją prowadzącą Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. , który została wyłoniona przez Komisję Europejską do otrzymania dotacji na prowadzenie Punktu.

GAPR sp. z o.o. (wcześniej GAPP S.A.) doświadczenie w realizacji projektów zdobywa już od 1994 r. Realizowane projekty dotyczyły różnych dziedzin życia gospodarczego i miały różny zasięg od regionalnego po projekty międzynarodowe. Prowadzony przez GAPR sp. z o.o. Punkt ma na celu poszerzyć zakres przekazywanych już wcześniej informacji i wsparcie o rzetelne informowanie o tematach związanych z integracja europejską oraz na kreowanie postaw sprzyjających świadomemu i aktywnemu obywatelstwu europejskiemu.