Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Śląsk

Przedsiębiorca

Wspieranie dla biznesu – sekcja dedykowana prowadzeniu przedsiębiorstwa w UE

Enterprise Europe Network – pomaga małym firmom wykorzystać możliwości rynku ogólnoeuropejskiego

Solvit – zajmuje się rozwiązywaniem problemów na rynku międzynarodowym

TED – internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej” poświęcona europejskim zamówieniom

SIMAP – system informacyjny europejskich zamówień publicznych

Oferty przetargowe

Unijne fundusze i dotacje

Praktyczny przewodnik po funduszach EU

Dostęp do listy beneficjentów i dotacji UE