Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Śląsk

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk jest prowadzony przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. , która została wyłoniona przez Komisję Europejską do otrzymania dotacji na prowadzenie Punktu. 

Nasz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk w Gliwicach działa dla Państwa od stycznia 2013 r. Staramy się zapewnić mieszkańcom regionu odpowiedzi na pytania dotyczące instytucji UE, jej ustawodawstwa, polityk Zapewniamy bezpłatny dostępu do informacji, pobudzamy dyskusje na tematy związane z Unią Europejską. Szeroko informujemy o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie z projektów funduszy unijnych. PIEED Gliwice organizuje debaty z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego, a także różnego rodzaju szkolenia, warsztaty i konkursy dla dzieci i młodzieży o tematyce Unii Europejskiej.

GAPR sp. z o.o. realizuje podobne projekty już od 1994 r, dotyczyły one dziedzin życia gospodarczego i miały różny zasięg od regionalnego po projekty międzynarodowe. PIEED prowadzony przez GAPR sp. z o.o. ma poszerzać zakres przekazywanych już wcześniej informacji i wspierać rzetelne informowanie o tematach związanych z integracja europejską a także kreować postawy sprzyjające świadomemu i aktywnemu obywatelstwu europejskiemu.

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne "Cyberbezpieczeństwo i związane z nim zagrożenia"

03.02.2017

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym cyberbezpieczeństwu, które stało się jednym z największych wyzwań, przed jakim stanęły współczesne państwa, gospodarki oraz społeczeństwa. Spotkanie odbędzie się 22 lutego 2017 r.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice przy ul. Bojkowskiej 37 w sali 013 w Budynku 4 „Maszynownia”

Prezentację podczas spotkania przeprowadzi Pan dr Tomasz Jach - adiunkt na Uniwersytecie Śląskim, który swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół programowania, weryfikacji jakości oprogramowania oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Na świecie mamy ponad 2 miliardy komputerów PC, doliczając do tego smartphony, smartwatche, tablety i inne podobne urządzenia - już dawno ich liczba przekroczyła liczbę ludzi na Ziemi. Świat porusza się coraz szybciej, a my - musimy za tym nadążyć. Liczba przestępstw, wyłudzeń i oszustw z użyciem nowych technologii ciągle wzrasta w zastraszającym tempie. Kradzież kilku milionów złotych nie wymaga już napadu na bank, a ... 15 minut wolnego czasu, trochę zdolności i szczęścia.

Na spotkaniu odpowiemy sobie na pytania jak wygląda dzisiejsza cyberprzestępczość, przeanalizujemy najciekawsze incydenty bezpieczeństwa z ostatnich kilku miesięcy, ale przede wszystkim - powiemy sobie w jaki sposób nie zostać ofiarą hackerów.

Agenda spotkania

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, chęć uczestnictwa należy zgłosić wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: europedirect-slask@gapr.pl.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELI PAŃSTWU: RENATA RATAJCZAK TEL. 32 461 29 23