Po 60 latach znowu w Rzymie

28.03.2017

Traktaty rzymskie skończyły sześćdziesiąt lat. Z tej okazji KE przypomina o osiągnięciach Europy i prowadzi dyskusję na temat przyszłości w gronie 27 państw. W sobotę 25 marca Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker wziął udział w szczycie w Rzymie, wokół którego zorganizowano wiele imprez, aby podkreślić znaczenie wydarzenia i zastanowić się nad wspólną przyszłością Europy. 

Traktaty rzymskie – podpisane w 1957 r. przez sześć założycielskich państw członkowskich – utorowały drogę do Unii Europejskiej, którą znamy dziś: zjednoczony kontynent pokoju, oparty na takich wartościach jak solidarność, demokracja i praworządność. Jednolity rynek UE gwarantuje swobodę wyboru i przemieszczania się, wzrost gospodarczy i dobrobyt 500 mln obywateli.

UE jest największym blokiem handlowym na świecie oraz największym darczyńcą pomocy rozwojowej i humanitarnej. Rocznica ta jest okazją do przyjrzenia się naszym wspólnym osiągnięciom oraz do dyskusji o przyszłości UE obejmującej 27 państw członkowskich. Po przedstawieniu przez Komisję białej księgi w sprawie przyszłości Europy przywódcy UE mają przyjąć deklarację rzymską, w której zebrane będą dotychczasowe osiągnięcia UE, stojące przed nią obecnie wyzwania, jak i zobowiązanie do współpracy 27 państw członkowskich na rzecz jedności oraz wzmocnienia wspólnych działań w najważniejszych obszarach polityki, z korzyścią dla obywateli.

Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: - Powołując tę Unię do życia, nasi rodzice i dziadkowie dzielili jedną wspólną wizję: nigdy więcej wojny. Żywili oni głębokie przekonanie, że zniesienie barier i współpraca – a nie występowanie jeden przeciwko drugiemu – sprawiają, że jesteśmy silniejsi. Historia przyznała im rację. Od 60 lat wartości, na których zbudowana jest Unia, nie zmieniły się: pokój, wolność, tolerancja, solidarność i praworządność wiążą nas i jednoczą. Nie można zakładać, że są nam dane raz na zawsze; musimy walczyć o nie na co dzień. Nasza demokracja, różnorodność oraz niezależna i wolna prasa stanowią filary siły Europy – żadna osoba lub instytucja nie stoi ponad prawem. Unia Europejska zmieniła nasze życie na lepsze. Musimy zapewnić trwałość tego procesu dla naszych następców. Obecnie wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Po zakończeniu szczytu w Rzymie i niezależnie od tego, którędy poprowadzi nas droga, cel jest zawsze ten sam: jedność Europy.

1 marca Komisja zainaugurowała ogólnoeuropejską debatę, publikując białą księgę na temat przyszłości Europy, która umożliwi obywatelom i przywódcom kształtowanie wizji UE obejmującej 27 państw członkowskich. W białej księdze przedstawiono możliwe scenariusze przyszłości Europy. Po nieformalnym posiedzeniu 27 szefów państw lub rządów w dniu 10 marca br. w Brukseli szczyt w Rzymie jest kolejną okazją dla przywódców UE, aby kontynuować dyskusje. Przywódcy państw podpiszą w Rzymie deklarację rzymską, przygotowaną wspólnie przez przewodniczącego Tuska oraz premierów – Muscata i Gentiloniego.

Deklaracja ta rozpoczyna pewien proces. Po zakończeniu szczytu w Rzymie Komisja przedstawi szereg dokumentów dotyczących kluczowych zagadnień dla Europy: 1) rozwoju społecznego wymiaru Europy, 2) zacieśniania unii gospodarczej i walutowej, 3) wykorzystania możliwości płynących z globalizacji, 4) przyszłości obronności w Europie i 5) przyszłości finansów UE. W swoim orędziu o stanie Unii we wrześniu 2017 r. przewodniczący Jean-Claude Juncker przedstawi dalsze wizje rozwoju tych koncepcji, a pierwsze wnioski mogą zostać sformułowane na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu 2017 r. Pomoże to w podjęciu decyzji co do dalszych działań, jakie należy zrealizować przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, zaplanowanymi na czerwiec 2019 r.

W nadchodzących miesiącach Komisja będzie również organizować z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi publiczne debaty, a także konsultacje internetowe, aby obywatele Europy mogli wypowiadać się i przedstawić swoje opinie na temat przyszłości Europy za pośrednictwem przedstawicielstw Komisji oraz specjalnej strony internetowej, która zostanie uruchomiona w dniu 25 marca . Są to niektóre z etapów procesu refleksji nad białą księgą.

Imprezy organizowane przez Komisję w Rzymie

We współpracy z władzami włoskimi Komisja organizuje kilka wydarzeń wysokiego szczebla w Rzymie, aby uczcić 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich i dyskutować o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości UE.

  • Dzień Technologii Cyfrowych (23.03), Palazzo Doria Pamphilj: wiceprzewodniczący Andrus Ansip i komisarz Günther Oettinger wraz z ministrami przemysłu i wiodącymi przemysłowcami z UE będą dyskutować, jak wspierać współpracę i lepiej przygotować nasze społeczeństwa i gospodarki, aby w pełni wykorzystać potencjał transformacji cyfrowej Europy. Oczekuje się, że państwa członkowskie podejmą zobowiązania w sprawie obliczeń o wysokiej wydajności, mobilności opartej na dostępie do internetu, cyfryzacji przemysłu i miejsc pracy w sektorze cyfrowym.
  • Seminarium Jean Monnet: „Przyszłość Europy: zaangażowanie młodych ludzi” (23.03-24.03), Hotel Quirinale: ponad stu profesorów „Jean Monnet”, decydentów politycznych, dziennikarzy, przedstawicieli stowarzyszeń społeczeństwa obywatelskiego, organizacji młodzieży i studentów będzie debatować na temat przyszłości UE oraz potrzeby dalszego zaangażowania młodych pokoleń w proces integracji europejskiej.
  • Dialog obywatelski (24.03), Acquario di Roma: wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Federica Mogherini i Joseph Muscat, premier Malty, która sprawuje obecnie prezydencję w Radzie, poprowadzą dialog obywatelski z udziałem setek młodych Europejczyków, w tym studentów programu Erasmus studiujących obecnie w Rzymie.
  • Spotkanie z partnerami społecznymi (24.03), Palazzo Chigi: przewodniczący Juncker, wiceprzewodniczący Dombrovskis, komisarz Thyssen, wraz z przewodniczącymi Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego spotkają się z przedstawicielami związków zawodowych i stowarzyszeń przedsiębiorców podczas wydarzenia, którego gospodarzem będzie premier Włoch.
  • Forum i koncert (24.03), Uniwersytet La Sapienza: „Sto lat, Europo – Zmiana kierunku do Europy”.
  • Koncert orkiestry młodzieży UE (25.03), Villa Medici: „The Sound of a Dream” („Dźwięk marzenia”).