Europejski Fundusz Solidarności wspiera Włochy

23.06.2017

Komisja Europejska za pomocą Europejskiego Funduszu Solidarności wsparła Włochy kwotą 1,2 mld euro, które niecały rok temu ucierpiały w jednym z poważniejszych trzęsień ziemi w historii.
#EUSolidarityFund

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE), który utworzono, aby umożliwić reagowanie na poważne klęski żywiołowe, jest wyrazem europejskiej solidarności w stosunku do mieszkańców UE, którzy padają ich ofiarami. Bezpośrednią przyczyną powołania do życia Funduszu były poważne powodzie, które latem 2002 r. nawiedziły Europę Środkową. Dotychczas zgromadzone w nim środki wykorzystano w następstwie 76 różnego rodzaju klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, pożary lasów, trzęsienia ziemi, wichury i susze. Jak dotąd wsparcie w łącznej wysokości ponad 5 mld euro otrzymały 24 kraje Europy. Lista interwencji PDF en