Nowa Komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

11.07.2017

Witamy nową twarz w kolegium komisarzy!
Mariya Gabriel została nową Komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego.

To ona pokieruje dalszymi pracami nad Jednolitym Rynkiem Cyfrowym, zapewniającym pełne ucyfrowienie Europy, dobre warunki dla startupów i ogólnodostępne e-usługi!

Powodzenia! :)
#TeamJunckerEU #UE #KE