UE: rekordowe zatrudnienie

13.10.2017

UE: rekordowe zatrudnienie konsultacje z partnerami społecznymi w celu modernizacji przepisów dotyczących umów o pracę i dostępu do ochrony socjalnej. Gdyby inicjatywy te zostały przyjęte, mogłyby pomóc w rozwiązaniu problemów, których znaczenie podkreślono w tegorocznym sprawozdaniu na temat zmian na rynku pracy i w wysokości wynagrodzeń w Europie, czyli segmentacji rynku pracy i braku ochrony osób pracujących na podstawie nietypowych form zatrudnienia.

Kontekst

Sprawozdanie „Labour Market and Wage Developments in Europe” zawiera analizę rynku pracy z perspektywy makroekonomicznej. Analiza najnowszych zmian na rynku pod względem zatrudnienia i wynagrodzenia uwzględnia porównanie między strefą euro i całą UE a ich partnerami handlowymi na świecie. Każde wydanie zawiera specjalny rozdział poświęcony konkretnemu tematowi, który jest poddawany pogłębionej analizie. Poprzednie edycje sprawozdania są dostępne na tej stronie.

Wniosek dotyczący Europejskiego filaru praw socjalnych, który Komisja przyjęła 26 kwietnia tego roku, przedstawia 20 najważniejszych zasad i praw, które mają wspomagać sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej. W swoim orędziu o stanie Unii wygłoszonym we wrześniu 2017 r. Jean-Claude Juncker potwierdził, że Komisji zależy na tym, by prace nad wdrażaniem koncepcji filara postępowały naprzód, ponieważ jest to niezbędne do propagowania wartości europejskich i tworzenia pogłębionej i bardziej sprawiedliwej UE: Jeżeli chcemy uniknąć fragmentacji społecznej i dumpingu socjalnego w Europie, państwa członkowskie powinny osiągnąć porozumienie w sprawie Europejskiego filara praw socjalnych jak najszybciej, a najpóźniej na szczycie w Göteborgu w listopadzie. Szczyt Społeczny na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego odbędzie się w szwedzkim Göteborgu 17 listopada 2017 r. Więcej informacji na temat szczytu zamieszczono tutaj.